Wskaźniki efektywności e-commerce

Konwersja

Zamówienia - liczba złożonych zamówień

Klienci (cookie) - liczba użytkowników (cookie), którzy złożyli zamówienie

Współczynnik rozpoczęcia koszyka - informacja, ile procent wizyt kończy się dodaniem przynajmniej jednego produktu do koszyka (ang. Cart start rate)

Współczynnik porzucenia koszyka - informacja, ile procent koszyków jest porzucanych, mimo że klient umieścił towar w koszyku (ang. Cart Abandonment Rate)

Współczynnik realizacji koszyka - informacja, ile procent wizyt kończy się opuszczeniem sklepu, mimo umieszczenia towaru w koszyku (ang. Cart completion rate)

Współczynnik konwersji (wizyta) - informacja, ile procent wizyt kończy się złożeniem zamówienia (ang. Order Conversion Rate)

Współczynnik konwersji (cookie) - informacja, ile procent uzytkowników (cookie) składa zamówienia (ang. Client/Buyer Conversion Rate)

Wartość zamówień

Wartość zamówień - wartość wszystkich złożonych zamówień

Średnia wartość zamówienia - na jaką kwotę jest składane przeciętne zamówienie (ang. Average Order Value, AVO)

Średnia wartość klienta - ile średnio jeden klient (cookie) wydaje na zakupy (ang. Average Value per Client)

Średnia wartość przedmiotu - średnia cena zamawianych przedmiotów (ang. Average Item Value)

Średnia ilość w zamówieniu - średnia liczba produktów w zamówieniu (ang. Average Order Quantity)

Średnia wartość użytkownika - wartość wszystkich zamówień podzielona przez liczbę użytkowników (cookie), (ang. Average Value per Visitor)

Średnia wartość wizyty - wartość wszystkich zamówień podzielona przez liczbę wizyt (ang. Average Value per Visit)

Ruch

Odsłony / Wizyty - informacja, ile odsłon użytkownik dokonuje w ramach jednej wizyty

Średni czas trwania wizyty - informacja, ile czasu użytkownik spędza w ramach jeden wizyty (bez uwzględniania wizyt jednoodsłonowych)

Współczynnik odrzuceń - informacja, ile procent wizyt kończy się po pierwszej odsłonie (ang. Bounce rate)Dowiedz się więcej o swojej branży